top of page
Logo Helder idee_rgb.png

Marjolein Helder is een gediplomeerd vakbekwaam middelbaar veiligheidskundige (MVK) geschikt voor allerlei vakgebieden. Gespecialiseerd op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. Bekwaam gesprekspartner en adviseur op het gebied van veiligheidsvraagstukken.

ondersteuning bij

VCA*

VCA**

ISO 9001

Handboeken

Formulieren
Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
Interne audit

Directiebeoordeling
Ondersteuning bij externe audit

VCA

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het is een veiligheidsmanagementsysteem. Centraal bij VCA certificering staat de veiligheid en gezondheid van uw medewerker. Wilt u VCA certificeren?

Ik zet voor u een praktisch handboek en formulieren op. Tevens zorg ik voor de interne audit en directiebeoordeling zodat u helemaal klaar bent voor de certificering.

VCA*

VCA**

vca
ISO

help! een audit

helder idee help een audit.png

bel
06 50 227 123

ISO 9001

ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem. Door middel van dit systeem bent u continue bezig uw bedrijf te verbeteren. Wilt u ISO 9001 certificeren?

Ik zet voor u een praktisch handboek en formulieren op. Tevens zorg ik voor de risico inventarisatie van de processen, een belanghebbende inventarisatie, interne audit en directiebeoordeling zodat u helemaal klaar bent voor de certificering.

ISO 9001

handboeken

VCA CURSUS

INFORMEER

NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Helder idee geeft regelmatig VCA cursussen in kleine groepen. Duidelijke uitleg en voorbereiding op het VCA basis en VOl examen. Informeer naar de mogelijkheden via info@helderidee.nl

HANDBOEKEN

Het kwaliteits- en/of veiligheidshandboek! Het handboek beschrijft in eerste instantie de hoofdstructuur van de organisatie. Bij het opzetten van het handboek vind ik het met name belangrijk dat het handboek goed leesbaar en praktisch is. Gaat u certificeren voor meerdere normen dan maken we uiteraard ook maar één handboek. Heeft u al een handboek en wilt u gaan certificeren voor een andere norm dan kan ik voor u uw huidige handboek herschrijven.  

HANDBOEKEN

formulieren
helder idee certificaat.png

formulieren

Bij het opzetten van kwaliteits- veiligheids managementsystemen zijn vaak formulieren welke worden gebruik in procedures. Mijn streven is altijd het systeem zo praktisch op te zetten met zo minimaal mogelijk formulieren. De formulieren maak ik zo dat ze makkelijk vindbaar zijn en gemakkelijk in te vullen zijn.

FORMULIEREN

RI&E

RISICONVENTARISATIE / RI&E

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s. De RI&E is de basis van het Arbobeleid. Wilt u een RI&E opstellen?

Ik zet voor u een duidelijke RI&E op inclusief een overzichtelijk plan van aanpak.

RI&E

interne audit

INTERNE AUDIT

Een van de belangrijkste onderdelen van de Deming-cirkel is de check. Die check kan op vele manier worden ingebouwd in het kwaliteitsmanagementsysteem. Een van de manier is de interne audit.

Heeft u geen tijd om de interne audit uit te voeren?

Ik kan voor u een praktische en efficiënte interne audit uitvoeren inclusief de daarbij behorende rapportage.

INTERNE AUDIT

directiebeoordeling

DIRECTIEBEOORDELING

Doel van de directiebeoordeling is het beoordelen of het managementsysteem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot continue verbetering. Met informatie van het gehele jaar komende uit het managementsysteem stel ik samen met u de directiebeoordeling op. Hierin nemen we uiteraard de doelstelling gesteld in het voorgaande jaar mee, stellen we nieuwe doelstellingen op en kijken we naar maatregelen die genomen zijn om het systeem te verbeteren.

DIRECTIEBEOORDELING

of management review

externe audit

ONDERSTEUNING BIJ EXTERNE AUDIT

De externe audit is een jaarlijks terugkerend onderdeel bij certificeringen. Ik kan u ondersteunen bij deze externe audit. Ik begeleid de externe audit en probeer de auditor zo veel mogelijk van de nodige informatie te voorzien.

EXTERNE AUDIT

bottom of page